با سلام
دنبال کتاب تحریرالروضه و تلخیص جواهرالبلاغه میگشتم برای کنکور ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی
میشه کمکم کنید؟ دست رسی به اصل کتاب ها ندارمالتماس دعا