افعال خیلی خوبی بودن ولی به نظر من بهترین راه یادگیری لغت و افزایش مهارت خوندن در زبان انگلیسی خوندن اخبار انگلیسی به صورت روزانه هست