اگر کسی از طلاب حاضر است بصورت انلاین تفسیر مجمع البیان مباحثه کنیم از طریق وایبر و یا اسکایب