لطفاً کليه فايل هاي قابل دانلود در اين سايت، مخصوصاً فايل هاي پيوست شده را با نرم افزارهاي مخصوص مديريت دانلود، دريافت نماييد مانند نرم افزار دانلود منيجر که در این لينک قابل دريافت و نصب است http://mcaf.ee/6wz9g در صورت عدم استفاده از نرم افزارهاي مخصوص دانلود و استفاده از دانلود منيجر داخلي مرورگرها احتمال دانلود ناقص فايل ها وجود دارد

Search In

Search For

Additional Options

سؤال تصادفی - تعداد آیات سوره غافر در قرآن کریم را با عدد (نه با حروف) بنویسید - سؤال عشوائي - أكتب العدد بالأرقام: اكتب مجموع عدد الآيات من سورة غافر في القرآن الكريم