سلام رفقا
به نمونه سوال ترم اول عقاید آیت الله مصباح (عقاید3) نیازمندیم
کسی هست محض رضای خدا راهنمایی کنه؟؟؟!!!...
لطفن